2 Prozodické vlastnosti reči - dôraz

2 Prozodické vlastnosti reči - dôraz

Aktuálny stav testu
Vyriešené 0 z 1

Cvičenie 1

Ak dáme dôraz na iné slovo vo vete, zmení sa tak aj jej obsah.
K vetám (A–D) priraďte správne vysvetlenia (1–5). 

1.

Katka musí poumývať riad iba niekedy, nie vždy.

KATKA musí občas poumývať riad.
Katka MUSÍ občas poumývať riad.
Katka musí OBČAS poumývať riad.
Katka musí občas POUMÝVAŤ riad.
Katka musí občas poumývať RIAD.
2.

Katka je občas nútená umývať riad, aj keď nechce.

KATKA musí občas poumývať riad.
Katka MUSÍ občas poumývať riad.
Katka musí OBČAS poumývať riad.
Katka musí občas POUMÝVAŤ riad.
Katka musí občas poumývať RIAD.
3.

Práve Katka musí niekedy umývať riad, nie niekto iný.

KATKA musí občas poumývať riad.
Katka MUSÍ občas poumývať riad.
Katka musí OBČAS poumývať riad.
Katka musí občas POUMÝVAŤ riad.
Katka musí občas poumývať RIAD.
4.

Katka nemusí umývať okná či podlahy, iba riad.

KATKA musí občas poumývať riad.
Katka MUSÍ občas poumývať riad.
Katka musí OBČAS poumývať riad.
Katka musí občas POUMÝVAŤ riad.
Katka musí občas poumývať RIAD.
5.

Katka musí poumývať riad, odložiť ho nemusí.

KATKA musí občas poumývať riad.
Katka MUSÍ občas poumývať riad.
Katka musí OBČAS poumývať riad.
Katka musí občas POUMÝVAŤ riad.
Katka musí občas poumývať RIAD.