4 Príslovky

4 Príslovky

Aktuálny stav testu
Vyriešené 0 z 1

Cvičenie 1 radi/rady

Ak slovo rád v množnom čísle súvisí so životným podstatným menom mužského rodu, tak nadobúda tvar radi. V prípade neživotných podstatných mien mužského rodu, ako aj v prípade ženského a stredného rodu, používame tvar rady. Pre zmiešané rody platí tvar radi. Vyskúšaj si to vo vetách, zvoľ vhodný tvar: radi alebo rady.

Muži majú 1. radi rady ženy, ktoré sa majú 2. radi rady.

Psy majú 3. radi rady svojho pána.

Žiaci našej školy 4. radi rady navštevujú legokrúžok. 

Sme 5. radi rady, že ste problém vyriešili.

Medvede majú 6. radi rady sladký med. 

Vážení rodičia a žiaci, 7. radi rady by sme Vám sprostredkovali možnosť jazykového kurzu.

Vypočuj si podcast Líštičky majú 8. radi rady teplo.

Všetci hercii sa 9. radi rady vidia v televízii.

Prečo sú kastingy dôležité aj napriek tomu, že ich herci nemajú 10. radi rady

Tvorivé deti majú 11. radi rady neporiadok. 

Aj ženy majú 12. radi rady futbal.

Hráme hity, ktoré máte 13. radi rady.

Orchidey majú 14. radi rady teplo, svetlo a vzdušnú vlhkosť. 

Miška s Ellou sa 15. radi rady opaľujú.