5 Teória literatúry

5 Teória literatúry

Aktuálny stav testu
Vyriešené 0 z 6

Umelecké jazykové prostriedky 1

Určte, o aké umelecké jazykové prostriedky ide. Vyberte jednu z daných možností.

1.

vlásky zlaté

metafora
personifikácia
metonymia
epiteton
2.

býva na štvorke

metafora
personifikácia
metonymia
epiteton
3.

čakanka hľadí na lesy

metafora
personifikácia
metonymia
epiteton
4.

na stránkach nechávajú oči

metafora
personifikácia
metonymia
epiteton
5.

požiadal ju o ruku

metafora
personifikácia
metonymia
epiteton
6.

cválajúce dni

metafora
personifikácia
metonymia
epiteton
7.

mala srdce z kameňa

metafora
personifikácia
metonymia
epiteton
8.

jeseň sedí na konári

metafora
personifikácia
metonymia
epiteton
9.

môj anjel strážny

metafora
personifikácia
metonýmia
epiteton
10.

slnko sa túla po kraji

metafora
personifikácia
metonymia
epiteton

Umelecké jazykové prostriedky 2

Napíšte, o aký druh umeleckého jazykového prostriedku ide.

hrdza chrúme kľúč – 1.  
nebo spievalo –  2.
stoja sťa živé tehly –  3.
cestuje dvanástkou –  4.
kvapka šťastia –  5.
chmáry krvavé –  6.
štíhle ani jedle –  7.
zem spieva –  8.
pozlátené listy –  9.
vŕba je hustý dážď –  10.

Umelecké jazykové prostriedky 3

Priraďte k ukážke/definícii vhodný literárny pojem:

1. gradácia, 2. povesť, 3. sonet, 4. príslovie, 5. epizeuxa, 6. symbol 

1.

Kde sa dvaj bijú, tretí vyhráva.

2.

holubica

3.

14-veršová báseň (4+4+3+3)

4.

Plače, plače maličká...

5.

Kratšie epické dielo, ktoré má čiastočne reálny základ, no obsahuje aj veľa vymysleného.

6.

stupňovanie

1
2
3
4
5
6
Reset

Rým

Priraďťe názov k rýmu k jeho schéme: 1. združený, 2. striedavý, 3. obkročný, 4. prerývaný. 

1.

abab

2.

abcb

3.

abba

4.

aabb

1
2
3
4
Reset

Figúry

Priraďte názov figúry k jej definícii: 1. anafora, 2. epifora, 3. epizeuxa, 4. epanastrofa.

1.

Opakovanie rovnakého slova/rovnakých slov za sebou vo verši.

2.

Opakovanie rovnakého slova/rovnakých slov na konci verša a na začiatku nasledujúceho verša.

3.

Opakovanie rovnakého slova/rovnakých slov na konci po sebe idúcich veršov.

4.

Opakovanie rovnakého slova/rovnakých slov na začiatku po sebe idúcich veršov.

1
2
3
4
Reset

príslovie, porekadlo, pranostika

Kliknite na šedé polia a vyberte, či ide o príslovie, porekadlo alebo pranostiku. 

Kto druhému jamu kope, sám do nej padá. –  1. príslovie porekadlo pranostika
Stráž ju ako oko v hlave! – 2. príslovie porekadlo pranostika
Na sv. Huberta ide teplo do čerta. –  3. príslovie porekadlo pranostika
Odišli sme s dlhým nosom –  4. príslovie porekadlo pranostika
Dvakrát meraj a raz rež. –  5. príslovie porekadlo pranostika
Lucia noci upíja, ale dňa nepridá. –  6. príslovie porekadlo pranostika
Topiaci sa aj slamky chytá. –  7. príslovie porekadlo pranostika