6 Vety podľa obsahu/zámeru

6 Vety podľa obsahu/zámeru

Aktuálny stav testu
Vyriešené 0 z 2

Cvičenie 1 Želacie vety

Do viet dopíš slová, ktoré poukazujú na želanie. Správne sú aj viaceré odpovede: kiežby, nech, bodaj by, aby, keby, žeby, bár by

1. už boli prázdniny!
2. pršalo aspoň tri dni!
3. som bola ako ona!
4. všetko dobre dopadne!
5. to Parom vzal!
6. si nespadol!
7. ti to prinieslo šťastie!

Cvičenie 2 rozkazovacie vety

Utvor rozkazovacie vety, v ktorých bude sloveso v 2. osobe jednotného čísla. Dávaj pozor na písanie i/y vo vybraných slovách. Slovesá, z ktorých si máš vybrať uvidíš, keď klikneš na šedé polia. Daj ich do správneho tvaru.

1.ZAKRYŤ si oči pred tým, čo nemáš vidieť, ale nezakrývaj si oči pred pravdou.

2.PRIKRYŤ sa perinou, lebo noci sú už chladnejšie. 

Keď budeš mať čas, 3.POZVAŤ ma na obed. 

4.SKRYŤ sa v prípade, že by útek bol nebezpečnejší. 

5.NEBIŤ toho psa!

6.ODKRYŤ tajomstvo ukryté za starobylými hradbami. 

Každé ráno si 7.UMYŤ tvár teplou vodou. 

Každý deň 8.VYPIŤ aspoň dva litre vody. 

Na tomto mieste 9.VYRYŤ hlbokú jamu. 

Postav sa, choď vpred a 10.VYDOBYŤ si víťazstvo. 

Janka, 11.ZAVIŤ to bábätko do perinky.